เชื่อว่าผู้วิจัยหลายๆ ท่านคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า…“อ่านทบทวนวรรณกรรมก่อน งานวิจัยจะได้เสร็จไว”“ถ้ายังไม่รู้จะทำเรื่องอะไร ศึกษาทบทวนวรรณกรรมก่อน

error: Content is protected !!