กฎไร้สาระ 9 ข้อเกี่ยวกับเว็บไซต์เพื่อค้นหางานวิจัย

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับทั่วไป 9 ข้อสำหรับการใช้เว็บไซต์เพื่อค้นหางานวิจัย:

1. เริ่มด้วยคำถามหรือหัวข้อการวิจัยที่ชัดเจน: การมีความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังมองหาจะช่วยให้คุณมุ่งความสนใจไปที่การค้นหาและพบผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น

2. ใช้ตัวเลือกการค้นหาขั้นสูง: ฐานข้อมูลการวิจัยและเว็บไซต์ส่วนใหญ่มีตัวเลือกการค้นหาขั้นสูงที่ให้คุณจำกัดการค้นหาให้แคบลงตามคำหลัก ผู้แต่ง วันที่ตีพิมพ์ และเกณฑ์อื่นๆ การใช้ตัวเลือกเหล่านี้จะช่วยให้คุณพบผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น

3. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล: สิ่งสำคัญคือต้องประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่คุณพบเพื่อให้แน่ใจว่าเชื่อถือได้และเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของคุณ พิจารณาชื่อเสียงของผู้เขียน ผู้จัดพิมพ์ และวารสารหรือเว็บไซต์ที่มีการเผยแพร่งานวิจัย

4. ติดตามแหล่งข้อมูลของคุณ: สิ่งสำคัญคือต้องติดตามแหล่งข้อมูลที่คุณพบ รวมถึงข้อมูลการอ้างอิงทั้งหมด เพื่อให้คุณสามารถอ้างอิงแหล่งข้อมูลเหล่านั้นในงานวิจัยของคุณได้อย่างเหมาะสม

5. ใช้แหล่งข้อมูลหลายแหล่ง: เป็นความคิดที่ดีที่จะใช้แหล่งข้อมูลหลายแหล่งในการค้นคว้าเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับมุมมองที่รอบด้านเกี่ยวกับหัวข้อของคุณ

6. ใช้เครื่องมือค้นหาและฐานข้อมูลที่หลากหลาย: เครื่องมือค้นหาและฐานข้อมูลที่แตกต่างกันอาจมีความครอบคลุมและความสามารถในการค้นหาที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงเป็นความคิดที่ดีที่จะใช้เครื่องมือค้นหาและฐานข้อมูลที่หลากหลายเพื่อค้นหาชุดผลลัพธ์ที่ครอบคลุมมากที่สุด

7. มีความยืดหยุ่น: เปิดกว้างสำหรับการค้นพบข้อมูลและมุมมองใหม่ๆ ในหัวข้อของคุณ และเต็มใจที่จะปรับเปลี่ยนคำถามหรือแนวทางการวิจัยของคุณหากจำเป็น

8. จดบันทึก: ขณะที่คุณค้นหาและอ่านงานวิจัย อย่าลืมจดบันทึกประเด็นสำคัญและแนวคิดต่างๆ เพื่อที่คุณจะได้อ้างอิงกลับไปในภายหลัง

9. อ้างอิงแหล่งที่มาของคุณ: การอ้างอิงแหล่งที่มาของคุณอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความซื่อสัตย์ทางวิชาการและเพื่อให้เครดิตแก่นักวิจัยที่คุณกำลังใช้งานอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำตามรูปแบบการอ้างอิงที่เหมาะสมสำหรับงานวิจัยของคุณ

เมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ คุณจะสามารถใช้เว็บไซต์เพื่อค้นหางานวิจัยและค้นหาแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และเกี่ยวข้องกับงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

Related posts:

สถาบันวิจัย คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร
วิธีการเขียนบทนำเริ่มตั้งแต่การหาแนวคิดทฤษฎีและการเรียบเรียงข้อมูลมาสรุป
ความสำคัญของการใช้โครงสร้างเชิงตรรกะและการจัดระเบียบในการทบทวนวรรณกรรมเพื่อนำเสนอข้อมูลในลักษณะที่ชั...
หากคุณต้องการประสบความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนา (R&D) นี่คือ 5 สิ่งที่ควรรู้
การสร้างรากฐานทางทฤษฎีสำหรับการวิจัยจากการใช้บททนำวิทยานิพนธ์
การวิจัยทางคลินิกคืออะไร มันไม่ใช่เรื่องยาก อ่าน 9 เคล็ดลับเหล่านี้ไปเริ่มต้นก่อน
ในกิตติกรรมประกาศ ต้องเขียนขอบคุณใครบ้าง
การทำวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างมีคุณภาพ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!