การพัฒนาวารสารของตนเองเข้าสู่ข้อมูล SCOPUS 

การพัฒนาวารสารของตนเองลงในฐานข้อมูลของ SCOPUS เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลา ความพยายาม และทรัพยากรจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามแนวทางและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด สามารถเพิ่มโอกาสในการมีวารสารของตนเองรวมอยู่ในฐานข้อมูลของ SCOPUS

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวารสารเป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกของ SCOPUS: ขั้นตอนแรกในการรับวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลของ SCOPUS คือเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนดโดย SCOPUS เกณฑ์เหล่านี้รวมถึงวารสารที่มุ่งเน้นการวิจัยเชิงวิชาการ การใช้กระบวนการตรวจสอบโดยเพื่อนที่เข้มงวด และการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลสำหรับการเผยแพร่ทางวิชาการ
  2. สร้างกองบรรณาธิการที่มีประสิทธิภาพ: การมีกองบรรณาธิการที่มีประสิทธิภาพซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นับหน้าถือตาจากสาขาต่างๆ สามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพและชื่อเสียงของวารสารได้ สิ่งนี้สามารถเพิ่มโอกาสที่วารสารจะถูกรวมไว้ในฐานข้อมูลของ SCOPUS
  3. ใช้กระบวนการตรวจสอบโดยเพื่อนอย่างเข้มงวด: การใช้กระบวนการตรวจสอบโดยเพื่อนอย่างเข้มงวดเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าวารสารเผยแพร่งานวิจัยที่มีคุณภาพสูงและเชื่อถือได้ สิ่งนี้สามารถเพิ่มโอกาสที่วารสารจะถูกรวมไว้ในฐานข้อมูลของ SCOPUS
  4. เพิ่มการมองเห็นของวารสาร: การเพิ่มการมองเห็นของวารสารเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำให้วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS ซึ่งสามารถทำได้โดยการเผยแพร่วารสารทางออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุมระหว่างประเทศและกิจกรรมเครือข่าย และจัดทำดัชนีในฐานข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
  5. ให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวารสาร: เมื่อสมัครเพื่อรวมไว้ในฐานข้อมูล SCOPUS สิ่งสำคัญคือต้องให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวารสาร เช่น ชื่อวารสาร สำนักพิมพ์ และหัวเรื่อง นอกจากนี้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความถี่ในการตีพิมพ์ของวารสาร และวันที่ของฉบับแรกและฉบับสุดท้ายสามารถช่วยแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของวารสารในการเผยแพร่เป็นประจำ
  1. ใช้เทคโนโลยี: การใช้เทคโนโลยี เช่น OpenURL และเทคโนโลยีการเชื่อมโยงอื่นๆ สามารถช่วยเพิ่มการมองเห็นและการเข้าถึงของวารสาร นอกจากนี้ การพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับวารสารสามารถเพิ่มการเข้าถึงและทำให้น่าสนใจมากขึ้นสำหรับการรวมไว้ในฐานข้อมูล SCOPUS
  2. ส่งเสริมความร่วมมือ: ส่งเสริมความร่วมมือกับพันธมิตรระหว่างประเทศสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพและการมองเห็นของวารสาร ซึ่งอาจรวมถึงความร่วมมือกับนักวิชาการ บรรณาธิการ และผู้วิจารณ์ระดับนานาชาติ ตลอดจนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและศูนย์วิจัยระดับนานาชาติ
  3. ตรวจสอบประสิทธิภาพของวารสาร: เมื่อรวมวารสารไว้ในฐานข้อมูล SCOPUS แล้ว สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบประสิทธิภาพของวารสาร ซึ่งอาจรวมถึงการติดตามอัตราการอ้างอิงของวารสาร ปัจจัยผลกระทบ และเมตริกอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบและอิทธิพลภายในชุมชนวิชาการ

โดยสรุป การพัฒนาวารสารของตนเองเข้าสู่ฐานข้อมูลของ SCOPUS ต้องใช้เวลา ความพยายาม และทรัพยากรจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม โดยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าวารสารเป็นไปตามเกณฑ์การคัดเข้า การจัดตั้งคณะบรรณาธิการที่มีประสิทธิภาพ การใช้กระบวนการตรวจสอบโดยเพื่อนที่เข้มงวด เพิ่มการมองเห็นของวารสาร การให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวารสาร การใช้เทคโนโลยี การส่งเสริมความร่วมมือ และการตรวจสอบประสิทธิภาพของวารสาร สามารถเพิ่มโอกาสในการมีวารสารของตนเองรวมอยู่ในฐานข้อมูลของ SCOPUS 

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!