ทฤษฎีการจัดการศึกษา

ทฤษฎีการจัดการศึกษาเป็นสาขาหนึ่งของการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และความเป็นผู้นำของการศึกษา เป็นการศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กรทางการศึกษา เช่น โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยทฤษฎีที่สำคัญบางประการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ได้แก่ :

1. ทฤษฎีการบริหารซึ่งมุ่งเน้นไปที่หลักการและการปฏิบัติของความเป็นผู้นำและการจัดการทางการศึกษา รวมถึงการตัดสินใจ การสื่อสาร และการแก้ปัญหา

2. ทฤษฎีระบบซึ่งเสนอว่าองค์กรการศึกษาเป็นระบบที่ซับซ้อนซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายในและภายนอกที่หลากหลาย

3. ทฤษฎีความเป็นผู้นำ ซึ่งสำรวจบทบาทของผู้นำในการกำหนดทิศทางและวัฒนธรรมขององค์กร

4. ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งตรวจสอบว่าองค์กรการศึกษาปรับตัวและจัดการกับการเปลี่ยนแปลง

5. ทฤษฎีองค์การซึ่งศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ขององค์การการศึกษา

เป้าหมายของทฤษฎีการจัดการศึกษาคือการทำความเข้าใจวิธีการเป็นผู้นำและจัดการองค์กรการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของนักเรียนและส่งเสริมความสำเร็จโดยรวมขององค์กร

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!