บทบาทของการทบทวนวรรณกรรมในการเน้นย้ำถึงผลงานและข้อจำกัดของการวิจัยก่อนหน้านี้ในหัวข้อดังกล่าว และให้คำแนะนำสำหรับการวิจัยในอนาคต 

การทบทวนวรรณกรรมมีบทบาทสำคัญในการเน้นย้ำถึงผลงานและข้อจำกัดของการวิจัยก่อนหน้าในหัวข้อหนึ่งๆ และให้คำแนะนำสำหรับการวิจัยในอนาคต

จุดประสงค์หลักประการหนึ่งของการทบทวนวรรณกรรมคือการให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของความรู้ในหัวข้อ และเพื่อระบุช่องว่างในการวิจัยที่มีอยู่ ด้วยการทบทวนแหล่งข้อมูลจำนวนมากและสังเคราะห์ประเด็นสำคัญและข้อค้นพบ คุณจะสามารถระบุจุดแข็งและข้อจำกัดของการวิจัยก่อนหน้านี้ และเน้นประเด็นที่จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม

นอกเหนือจากการระบุผลงานและข้อจำกัดของการวิจัยก่อนหน้านี้แล้ว การทบทวนวรรณกรรมยังสามารถเป็นเวทีสำคัญในการเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคต เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มและรูปแบบในวรรณกรรมที่มีอยู่และช่องว่างที่ยังเหลืออยู่ คุณสามารถแนะนำประเด็นที่จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม และเสนอคำถามหรือสมมติฐานการวิจัยเฉพาะที่สามารถสำรวจในการศึกษาในอนาคตได้

โดยรวมแล้ว บทบาทของการทบทวนวรรณกรรมในการเน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมและข้อจำกัดของการวิจัยก่อนหน้านี้ และการให้คำแนะนำสำหรับการวิจัยในอนาคตนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยพัฒนาสาขาและเพื่อระบุประเด็นที่จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม สิ่งนี้สามารถช่วยเป็นแนวทางการวิจัยในอนาคตและเพื่อให้แน่ใจว่าการศึกษาใหม่ต่อยอดจากงานที่มีมาก่อน

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!