บทบาทของการวิจัยในการให้ข้อมูลเชิงนโยบายและการตัดสินใจในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

การวิจัยมีบทบาทสำคัญในการแจ้งนโยบายและการตัดสินใจในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเป็นเอกสารที่ใช้การวิจัยซึ่งนำเสนอผลการวิจัยต้นฉบับ และโดยทั่วไปจำเป็นสำหรับปริญญาเอก ระดับ. การวิจัยที่ดำเนินการโดยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกสามารถนำไปสู่การพัฒนานโยบายใหม่หรือแจ้งการตัดสินใจของผู้กำหนดนโยบายหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจอื่น ๆ

ตัวอย่างเช่น การวิจัยที่ดำเนินการโดยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกอาจ:

ระบุปัญหาใหม่หรือปัญหาที่ต้องแก้ไขผ่านนโยบายหรือการตัดสินใจ

ให้คำแนะนำตามหลักฐานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือประเด็นเฉพาะ

มีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายหรือโปรแกรมใหม่โดยให้ความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับปัญหาพื้นฐานหรือโดยการแนะนำแนวทางอื่น

แจ้งกระบวนการตัดสินใจโดยให้ข้อมูลตามหลักฐานที่สามารถใช้ในการประเมินทางเลือกหรือแนวทางต่างๆ

โดยรวมแล้ว การวิจัยที่ดำเนินการโดยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกสามารถช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายและผู้มีอำนาจตัดสินใจทำการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลหลักฐานและสามารถส่งผลดีต่อสังคมได้

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

Related posts:

การใช้แบบสำรวจในการวิจัยเชิงปริมาณ
บทบาทของการทบทวนวรรณกรรมในการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของช่องว่างการวิจัยและความสำคัญสำหรับสาขาวิชา
แค่เปลี่ยนมุมมอง ปัญหาการทําวิจัย ก็ไม่ใช่เรื่องยาก
ช่วยโยนไอเดียหัวข้อวิทยานิพนธ์หน่อยครับ
วิธีเขียนบรรณานุกรมสำหรับเว็บไซต์: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น
บรรลุความชัดเจนและผลกระทบในการเขียนวิทยานิพนธ์เพื่อการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
ประโยชน์ของการใช้บทนำวิทยานิพนธ์เพื่อส่งเสริมการวิจัยเพิ่มเติมหรือการสำรวจในหัวข้อ
SPSS เป็นเครื่องมือสำหรับการแสดงข้อมูลในงานวิจัยวิทยานิพนธ์ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและตัวอย่าง

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!