บทบาทของบรรณานุกรมในการแจ้งนโยบายและการตัดสินใจ

บรรณานุกรมสามารถมีบทบาทสำคัญในการแจ้งนโยบายและการตัดสินใจโดยจัดทำบทสรุปของการวิจัยและหลักฐานในหัวข้อหรือประเด็นเฉพาะ บรรณานุกรมมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้กำหนดนโยบายและผู้มีอำนาจตัดสินใจที่ต้องการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจากการวิจัยและหลักฐานล่าสุด

บรรณานุกรมสามารถช่วยผู้กำหนดนโยบายและผู้มีอำนาจตัดสินใจได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น บรรณานุกรมสามารถให้ภาพรวมของการวิจัยและหลักฐานในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง โดยเน้นที่การค้นพบหลักและนัยยะของการวิจัย สิ่งนี้สามารถช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายและผู้มีอำนาจตัดสินใจเข้าใจสถานะปัจจุบันของความรู้ในประเด็นเฉพาะและเพื่อระบุช่องว่างในการวิจัย

บรรณานุกรมยังสามารถช่วยผู้กำหนดนโยบายและผู้มีอำนาจตัดสินใจในการระบุคำถามการวิจัยที่สำคัญและประเด็นที่ไม่แน่นอนในหัวข้อเฉพาะ สิ่งนี้สามารถช่วยพวกเขาในการจัดลำดับความสำคัญของการวิจัยและการตัดสินใจให้ทุน และเพื่อระบุพื้นที่ที่จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม

สุดท้าย บรรณานุกรมสามารถช่วยผู้กำหนดนโยบายและผู้มีอำนาจตัดสินใจในการระบุผู้เชี่ยวชาญหลักและสถาบันการวิจัยที่ทำงานในหัวข้อเฉพาะ สิ่งนี้สามารถช่วยให้พวกเขามีส่วนร่วมกับนักวิจัยและเข้าถึงงานวิจัยและหลักฐานล่าสุดในขณะที่พวกเขาพัฒนานโยบายและตัดสินใจ

โดยรวมแล้ว บรรณานุกรมสามารถมีบทบาทสำคัญในการแจ้งนโยบายและการตัดสินใจโดยจัดทำบทสรุปของการวิจัยและหลักฐานในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง และช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายและผู้มีอำนาจตัดสินใจเข้าใจสถานะความรู้ในปัจจุบันและระบุพื้นที่ที่มีการวิจัยเพิ่มเติม

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!