การใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในการวิจัยเชิงปริมาณ

ในโลกของการวิจัยมีเทคนิคและวิธีการที่หลากหลายที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ วิธีหนึ่งที่นิยมใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณคือการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ในบทความนี้ เราจะพูดถึงว่าการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างคืออะไร ประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณได้อย่างไร

การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างคืออะไร?

การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างคือประเภทของการสัมภาษณ์ที่เป็นไปตามชุดคำถามที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คำถามเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อรวบรวมข้อมูลเฉพาะจากผู้ให้สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างมักจะดำเนินการในลักษณะที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนจะถูกถามคำถามชุดเดียวกันในลำดับเดียวกัน ซึ่งจะช่วยขจัดอคติที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างในกระบวนการสัมภาษณ์

คำถามที่ถามในการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างมักจะเป็นคำถามปลายปิด ซึ่งหมายความว่าผู้ให้สัมภาษณ์จะได้รับชุดคำตอบให้เลือก ทำให้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมหาปริมาณและวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น

ประโยชน์ของการใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในการวิจัยเชิงปริมาณ

การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างมีประโยชน์หลายประการเมื่อนำไปใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ บางส่วนของผลประโยชน์เหล่านี้รวมถึง:

ความสม่ำเสมอ

ข้อดีอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดของการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างคือมีความสอดคล้องกัน เนื่องจากผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนจะถูกถามคำถามชุดเดียวกันในลำดับเดียวกัน ข้อมูลที่รวบรวมได้จึงสอดคล้องกันสำหรับผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล

ควบคุม

การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างทำให้ผู้วิจัยสามารถควบคุมกระบวนการสัมภาษณ์ได้มากขึ้น ชุดคำถามที่กำหนดไว้ล่วงหน้าช่วยให้มั่นใจว่าการสัมภาษณ์เป็นไปตามแผน และข้อมูลที่รวบรวมมีความเกี่ยวข้องกับการวิจัย

การกำหนดมาตรฐาน

การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นมาตรฐาน ซึ่งหมายความว่าสามารถทำซ้ำได้ง่าย สิ่งนี้ทำให้ง่ายต่อการดำเนินการวิจัยเดิมอีกครั้งในอนาคตหรือเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์กับการศึกษาอื่น ๆ

ข้อมูลเชิงปริมาณ

คำถามปลายปิดที่ถามในการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างทำให้ข้อมูลที่รวบรวมสามารถวัดได้ ซึ่งหมายความว่าสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบกับชุดข้อมูลอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย

วิธีการใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในการวิจัยเชิงปริมาณ

หากต้องการใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในการวิจัยเชิงปริมาณ มีหลายขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตาม เหล่านี้รวมถึง:

พัฒนาชุดคำถาม

ขั้นตอนแรกในการใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในการวิจัยเชิงปริมาณคือการพัฒนาชุดคำถาม คำถามเหล่านี้ควรออกแบบมาเพื่อรวบรวมข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัย

นักบินทดสอบคำถาม

หลังจากพัฒนาคำถามแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องทดสอบนำร่อง สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการทดสอบคำถามกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีความชัดเจนและตรงประเด็น

ดำเนินการสัมภาษณ์

เมื่อคำถามได้รับการพัฒนาและทดสอบแล้ว ก็สามารถทำการสัมภาษณ์ได้ สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าการสัมภาษณ์ดำเนินไปในลักษณะที่เป็นมาตรฐานเพื่อขจัดอคติใดๆ

วิเคราะห์ข้อมูล

หลังจากสัมภาษณ์แล้วสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการหาปริมาณข้อมูลและใช้การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาข้อสรุป

บทสรุป

การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สามารถใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ พวกเขาให้ประโยชน์หลายประการ ได้แก่ ความสม่ำเสมอ การควบคุม การกำหนดมาตรฐาน และข้อมูลเชิงปริมาณ เมื่อใช้อย่างถูกต้อง การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าและช่วยให้นักวิจัยได้ข้อสรุปที่ถูกต้อง หากคุณกำลังทำการวิจัยเชิงปริมาณ ให้พิจารณาใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

Related posts:

ต้องการเวลามากขึ้น อ่านเคล็ดลับเหล่านี้เพื่อขจัดความสูญเปล่าในการเขียนกิตติกรรมประกาศ วิจัยมหาวิทยาล...
ประโยชน์และการช่วยเหลือของแบบสำรวจออนไลน์ในการวิจัยในความสับสน
นำเสนอสิ่งที่คุณค้นพบจากการวิจัยและการวิเคราะห์ในลักษณะที่ชัดเจนและมีเหตุผล
นวัตกรรมการเรียนรู้แบบปรับตัว ยกตัวอย่าง 10 เรื่อง
เทคนิคที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดรูปแบบงานวิจัยในชั้นเรียน
บทบาทของคำแนะนำการวิจัยในการจัดการกับความหมายที่เป็นไปได้และการประยุกต์ใช้ของการวิจัย
ความสำคัญของการใช้คำศัพท์และภาษาการวิจัยที่เหมาะสมในการทบทวนวรรณกรรม
จะจ้างบริษัททำวิจัยรวมไฟล์งานวิจัยแต่ละบท ให้เป็นไฟล์เดียวกันได้ไหม

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!