ป้ายกำกับ: การปฏิบัติตามกฎหมาย

นี่คือตัวอย่างวิธีปฎิบัติการสร้างและพัฒนานวัตกรรมตามเกณฑ์ ว.PA: ปัญหาหรือความท้าทาย: อัตราการสำเร็จการศึกษาต่ำในเขตการศึกษาเฉพาะ เป้าหมายและวัตถุประสง

แนวทางการสร้างและพัฒนานวัตกรรมตามเกณฑ์ ว.PA  มีดังนี้ โดยสรุป แนวทางการสร้างและพัฒนานวัตกรรมตามเกณฑ์ ว.PA   ได้แก่ การกำหนดปัญหาหรือความท้าทายที่

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!