ป้ายกำกับ: การประยุกต์ใช้งานวิจัย

1. เพื่อนำไปสู่ความรู้ การวิจัยช่วยขยายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับโลกและสามารถนำไปสู่การค้นพบและข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ 2. เพื่อแก้ปัญหา การวิจัยสามารถใช้เพ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!