ป้ายกำกับ: การรับรู้ในตนเอง

ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถแห่งตนหมายถึงแนวคิดที่ว่าบุคคลมีความเชื่อในความสามารถของตนในการปฏิบัติงานให้สำเร็จหรือบรรลุเป้าหมายเป็นปัจจัยสำคัญต่อพฤติกรรมแ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!