ป้ายกำกับ: การวิจัยก่อนหน้า

การทบทวนวรรณกรรมเป็นองค์ประกอบสำคัญของโครงการวิจัยใด ๆ โดยจัดทำบทสรุปที่ครอบคลุมและสังเคราะห์งานวิจัยก่อนหน้านี้ในสาขานั้น การทบทวนประเภทนี้มีจุดประสง

จุดประสงค์หลักประการหนึ่งของการทบทวนวรรณกรรมคือการระบุแนวโน้มและรูปแบบในงานวิจัยก่อนหน้าในหัวข้อหนึ่งๆ และเพื่อหารือเกี่ยวกับความหมายที่มีต่อสถานะความ

การทบทวนวรรณกรรมเป็นบทสรุปที่สำคัญของงานวิจัยที่มีอยู่ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง จุดประสงค์คือเพื่อให้ภาพรวมของสถานะปัจจุบันของความรู้ในหัวข้อและเพื่อระบุช

การทบทวนวรรณกรรมมีบทบาทสำคัญในการให้การวิเคราะห์ที่สำคัญของงานวิจัยก่อนหน้าในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง โดยการทบทวนและสังเคราะห์งานวิจัยที่มีอยู่ในหัวข้อใดหั

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!