ป้ายกำกับ: การวิจัยเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์เป็นสังคมศาสตร์ที่ศึกษาว่าบุคคล บริษัท และสังคมตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิต การกระจาย และการบริโภคสินค้าและบริการอย่างไร การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!