ป้ายกำกับ: การวิจัยแบบผสม

มักจะเป็นประโยชน์ในการรวมวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อให้เข้าใจปัญหาการวิจัยได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น วิธีการนี้เรียกว่าการวิจัยแบบผสมผสาน ช่

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!