ป้ายกำกับ: การวิจัย คำแนะนำ การอภิปราย การตัดสินใจ

ส่วนการอภิปรายของงานวิจัยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของเอกสารที่เปิดโอกาสให้ผู้เขียนได้สะท้อนผลที่ตามมาของสิ่งที่ค้นพบและให้คำแนะนำสำหรับการวิจัยหรือการดำเ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!