ป้ายกำกับ: การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ

สิ่งสำคัญคือต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวคิดและเทคนิคทางสถิติเมื่อใช้ SPSS สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ต่อไปนี้คือคำจำกัดความ 5 ข้อเกี่ยวกับการวิ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!