ป้ายกำกับ: การวิเคราะห์นโยบาย

ผู้ให้บริการวิจัยในสาขาการจัดการภาครัฐเสนอบริการที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการบริหารองค์กรภาครัฐ เช่น หน่วยงา

ทฤษฎีนโยบายหมายถึงการศึกษาว่านโยบายได้รับการพัฒนา นำไปใช้ และประเมินผลอย่างไร พยายามทำความเข้าใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายและผลที่ตามม

ทฤษฎีนโยบายสาธารณะเป็นสาขาวิชาที่ตรวจสอบการพัฒนา การนำไปใช้ และการประเมินนโยบายสาธารณะ มันพยายามที่จะเข้าใจว่าผู้กำหนดนโยบายตัดสินใจอย่างไรและการตัดสิ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!