ป้ายกำกับ: การวิเคราะห์.

จุดประสงค์ของบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ คือการสรุปโดยย่อของประเด็นหลักของวิทยานิพนธ์ ในแง่นี้บทคัดย่อสามารถใช้เป็นสะพานเชื่อมระหว่างงานวิจัยที่อธิบายไว้ในวิท

มีหลายกลยุทธ์ที่สามารถเป็นประโยชน์ในการใช้บทคัดย่อวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแนะนำทิศทางการวิจัยในอนาคต: 1. ระบุพื้นที่ที่ต้องการ วิจัยเพิ่มเติ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!