ป้ายกำกับ: การสนับสนุนนโยบาย

ทฤษฎีนโยบายหมายถึงการศึกษาว่านโยบายได้รับการพัฒนา นำไปใช้ และประเมินผลอย่างไร พยายามทำความเข้าใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายและผลที่ตามม

ทฤษฎีนโยบายสาธารณะเป็นสาขาวิชาที่ตรวจสอบการพัฒนา การนำไปใช้ และการประเมินนโยบายสาธารณะ มันพยายามที่จะเข้าใจว่าผู้กำหนดนโยบายตัดสินใจอย่างไรและการตัดสิ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!