คลังเก็บป้ายกำกับ: ความพึงพอใจในงาน

การวิจัยในที่ทำงาน

บทบาทของการวิจัยในชั้นเรียนในการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานที่ทำงาน

ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน นายจ้างต่างมองหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์หนึ่งที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลคือการทำวิจัยภายในที่ทำงาน การวิจัยประเภทนี้มีได้หลายรูปแบบ แต่โดยทั่วไปแล้วจะเกี่ยวข้องกับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการทำงานของพนักงานและสิ่งที่สามารถทำได้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ในบทความนี้ เราจะสำรวจบทบาทของการวิจัยในชั้นเรียนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

การวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวข้องกับการทำวิจัยภายในสภาพแวดล้อมของห้องเรียนเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนและสิ่งที่สามารถทำได้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของพวกเขา การวิจัยประเภทนี้ถูกนำมาใช้ในการศึกษาเป็นเวลาหลายปี และได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการยกระดับผลการเรียนรู้ของนักเรียน อย่างไรก็ตาม หลักการเดียวกันนี้สามารถนำไปใช้กับสภาพแวดล้อมในที่ทำงานได้เช่นกัน

ประโยชน์ของการวิจัยในชั้นเรียนในที่ทำงาน

การทำวิจัยในที่ทำงานสามารถให้ประโยชน์หลายประการ ประการแรก ช่วยให้นายจ้างได้รับความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับวิธีการทำงานของพนักงานและปัจจัยใดที่อาจขัดขวางการปฏิบัติงานของพวกเขา ข้อมูลนี้สามารถใช้ในการพัฒนาการแทรกแซงที่กำหนดเป้าหมายซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและความพึงพอใจในงานได้

ประการที่สอง การวิจัยในชั้นเรียนสามารถช่วยระบุส่วนที่พนักงานอาจต้องการการฝึกอบรมหรือการสนับสนุนเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น หากงานใดงานหนึ่งก่อให้เกิดปัญหากับพนักงานอย่างต่อเนื่อง การวิจัยสามารถดำเนินการเพื่อระบุปัญหาพื้นฐานและพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

ประการสุดท้าย การวิจัยในชั้นเรียนยังสามารถช่วยให้นายจ้างระบุส่วนที่พวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานได้ ตัวอย่างเช่น หากพนักงานถูกรบกวนด้วยเสียงรบกวนในที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ การวิจัยสามารถดำเนินการเพื่อระบุแหล่งที่มาของเสียงรบกวนและพัฒนาแนวทางแก้ไขเพื่อลดเสียงรบกวนได้

การวิจัยในชั้นเรียนทำงานอย่างไร

ขั้นตอนการทำวิจัยในชั้นเรียนในที่ทำงานคล้ายกับการทำวิจัยในห้องเรียน ประการแรก นักวิจัยระบุปัญหาหรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข นี่อาจเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่ผลผลิตต่ำไปจนถึงอัตราการหมุนเวียนสูง

ต่อไป นักวิจัยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาหรือปัญหา ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการสังเกตพนักงานในที่ทำงาน การทำแบบสำรวจ หรือการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ เช่น การทบทวนประสิทธิภาพ

เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้ว ข้อมูลจะถูกวิเคราะห์เพื่อระบุรูปแบบหรือแนวโน้มที่อาจก่อให้เกิดปัญหา การวิเคราะห์นี้สามารถใช้ในการพัฒนาการแทรกแซงที่กำหนดเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุ

ตัวอย่างการวิจัยในชั้นเรียนในที่ทำงาน

มีตัวอย่างมากมายเกี่ยวกับการใช้การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน วิธีการทั่วไปวิธีหนึ่งคือการจัดการสนทนากลุ่มกับพนักงานเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการรับรู้ของพวกเขาเกี่ยวกับสถานที่ทำงานและระบุด้านที่สามารถปรับปรุงได้

อีกวิธีหนึ่งคือการทำแบบสำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงานและระบุด้านที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อปรับปรุงความพึงพอใจและการรักษางานไว้

ในบางกรณี การวิจัยในชั้นเรียนอาจเกี่ยวข้องกับการสังเกตพนักงานในขณะที่พวกเขาทำงานเพื่อระบุด้านที่พวกเขาอาจกำลังดิ้นรนหรือพบกับอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการทำงาน

บทสรุป

การวิจัยในชั้นเรียนสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน โดยการได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการทำงานของพนักงานและระบุส่วนที่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ นายจ้างสามารถพัฒนาการแทรกแซงที่ตรงเป้าหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ความพึงพอใจในงาน และรักษาไว้ได้ ไม่ว่าจะผ่านการสนทนากลุ่ม แบบสำรวจ หรือการสังเกตโดยตรง การวิจัยในชั้นเรียนสามารถให้ข้อมูลที่มีค่าซึ่งสามารถนำไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในที่ทำงาน

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)