ป้ายกำกับ: วิธีการแบบองค์รวม

ทฤษฎีระบบเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาระบบที่ซับซ้อน และวิธีการทำงาน ระบบคือกลุ่มของส่วนที่เชื่อมต่อกันซึ่งทำงานร่วมกันโดยรวมเพื่อให้บรรลุเป้าหม

การใช้สรรพนามส่วนตัว เช่น “ฉัน” หรือ “เรา” ในวิทยานิพนธ์อาจเป็นปัญหาได้ เนื่องจากอาจทำให้งานเขียนรู้สึกเป็นส่วนตัวหรือเป็นอัตว

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!