ป้ายกำกับ: วิธีเพิ่มความถูกต้องสูงสุดในการศึกษาทดลอง

ความถูกต้องของการทดลอง หมายถึงขอบเขตที่ผลลัพธ์ของการศึกษาสามารถสรุปเป็นภาพรวมของประชากรได้ ต่อไปนี้เป็นวิธีเพิ่มความถูกต้องสูงสุดในการศึกษาทดลอง: 1. ใ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!