ป้ายกำกับ: สถิติสำหรับงานวิจัย

สถิติสำหรับการวิจัย หมายถึง การใช้วิธีการและเทคนิคทางสถิติในการรวบรวม วิเคราะห์ และตีความข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่มีความหมายและทำการอนุมานเกี่ยวกับป

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!