ป้ายกำกับ: สถิติ Cluster

การวิเคราะห์ Cluster สามารถใช้เพื่อระบุกลุ่มของฟรีแลนซ์ตามความเต็มใจ และลักษณะเฉพาะของพวกเขา เช่น อายุ รายได้ ระดับการศึกษา เป็นต้น ตัวอย่างเช่น นักวิ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!