ป้ายกำกับ: สถิติ factor anlysis

การวิเคราะห์องค์ประกอบ หรือ factor anlysis เป็นวิธีการทางสถิติที่สามารถใช้ในการวิจัยการจัดการองค์ประกอบเพื่อระบุรูปแบบหรือโครงสร้างพื้นฐานในชุดของตัวแ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!