ป้ายกำกับ: สาขาวิชา

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) เป็นชุดซอฟต์แวร์ทางสถิติที่ใช้กันทั่วไปในการวิจัยวิทยานิพนธ์ในหลากหลายสาขาวิชา มีเครื่องมือและฟีเจอ

วิทยานิพนธ์เป็นโครงการวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์โดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เช่น ปริญญาโทหรือปริญญาเอก จุดประสงค์หลักของวิทยาน

บทบาทของวิทยานิพนธ์ในการระบุประเด็นปัจจุบัน และปัญหาเร่งด่วนในสาขาหนึ่งคือการให้รายละเอียด การวิเคราะห์เชิงลึก และความเข้าใจในปัญหาที่อยู่ในมือวิทยานิ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!