ป้ายกำกับ: สิ่งแทรกแซงการสอน

หัวใจของสถาบันการศึกษาคือคณาจารย์ มีหน้าที่สอน ทำวิจัย และให้บริการแก่ชุมชน คณาจารย์มีส่วนสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันและช่วยดึงดูดนักศึกษาและเงินทุน ดั

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!