ป้ายกำกับ: ส่วนผลลัพธ์

การเขียนรายงานการวิจัยอาจเป็นงานที่น่ากลัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นเรื่องของส่วนผลลัพธ์ ส่วนผลลัพธ์เป็นส่วนสำคัญของเอกสารการวิจัยซึ่งคุณสรุปผลการศึก

บทผลลัพธ์เป็นส่วนสำคัญของเอกสารการวิจัยเนื่องจากเป็นการนำเสนอข้อมูลที่รวบรวมในการศึกษาในลักษณะที่ชัดเจนและเป็นระเบียบ และอภิปรายผลโดยนัยของผลการวิจัย

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!