ป้ายกำกับ: หลีกเลี่ยงข้อมูลที่ไม่จำเป็น

บทคัดย่อคือบทสรุปสั้นๆ ของงานวิจัยหรือเอกสารอื่นๆ โดยทั่วไปจะรวมอยู่ในตอนต้นของเอกสารและให้ภาพรวมของประเด็นหลักและข้อค้นพบ ในภาษาอังกฤษ บทคัดย่อควรชัด

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!