ป้ายกำกับ: องค์กร.

กระบวนการจัดทำงบประมาณบรรณานุกรมและแผนประกอบด้วยหลายขั้นตอน ได้แก่ การกำหนดขอบเขตของการวิจัย ขั้นตอนแรกในการพัฒนางบประมาณและแผนบรรณานุกรมคือการกำหนดขอ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!