ป้ายกำกับ: อนุกรมเวลา

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ทางสถิติที่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย รวมถึงการวิเคราะห์การอยู่รอดแล

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!