ป้ายกำกับ: เพิ่มอัตราการตอบกลับได้

แบบสอบถามกระดาษยังคงใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิจัยเนื่องจากง่ายต่อการจัดการและสามารถใช้กับผู้เข้าร่วมได้หลากหลาย รวมถึงผู้ที่อาจไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโล

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!