ป้ายกำกับ: e-books

มีฐานข้อมูล E-Books มีหลายฐานข้อมูลที่สามารถใช้ค้นหาผลงานทางวิชาการได้ 10 ตัวอย่างดังนี้ ฐานข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้สามารถเข้าถึง e-books เชิงวิชาการนับพ

ในยุคดิจิทัล ห้องสมุดได้พัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้เข้าถึงทรัพยากรและบริการต่างๆ ทางออนไลน์ เว็บไซต์เหล่านี้มักจะมีแคตตาล็อกของทรัพยากรทางกายภาพและดิจิทัลขอ

ในยุคดิจิทัล ห้องสมุดต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและวิธีการเข้าถึงและใช้ข้อมูล บทบาทของห้องสมุดได้พัฒนาไปโดยไม่เพียงแต่ให้การเข้าถึ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!