เพิ่มเพื่อน

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำ SPSS รับทำวิจัยราคาถูก รับเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ตลอดจนรายงานการศึกษาอิสระต่างๆ เราให้บริการมาเป็นระยะเวลามากกว่า 8 ปี บริษัทฯ มีเครือข่ายทีมงานที่เชี่ยวชาญจำนวนมาก และทางบริษัท อิมเพรส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้เติบโต ขยับขยายช่องทางการเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น จนมาเป็น บริการรับทำวิจัย.com ให้บริการ รับทำงานวิจัยและส่งงานผ่านช่องทางออนไลน์ทั่วประเทศ อย่างที่ท่านกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์อยู่ภายในขณะนี้ครับ

ตลอดช่วงระยะเวลามากกว่า 8 ปีที่ผ่านมา ทางบริษัท อิมเพรส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้ให้บริการปรึกษาวิจัย รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำ SPSS รับทำวิจัยราคาถูก มาแล้วมากมายหลายเล่ม และทุกครั้งที่ลูกค้ามาใช้บริการจากทางร้าน ลูกค้าทุกท่านล้วนเอ่ยปากบอกต่อถึงความซื่อสัตย์ ตรงเวลา ราคายุติธรรม จนทำให้เราเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ภายใต้ภาวะการแข่งขัน เพราะเราได้รับการยอมรับจากลูกค้าทุกท่านว่า เป็นมืออาชีพทางด้านการรับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำ SPSS รับทำวิจัยราคาถูกอย่างแท้จริง ซึ่งเรามีความถนัดและเชี่ยวชาญทางด้านและสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น นิเทศศาสตร์ ครุศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาสังคม และสาขาอื่น ๆ

แต่ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้ เพื่อการตัดสินใจที่ดีที่สุด เพราะการเลือกจ้างทำวิจัยหรือจ้างทำวิทยานิพนธ์ ควรพิจารณาจากคนรับทำวิจัย ที่มีความเป็นมืออาชีพ ไม่ทิ้งงาน ตรงต่อเวลา เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยให้แก้ไข หรือสอบซิมโพเซียมไม่ผ่าน ชีวิตท่านจึงขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของคนรับทำวิจัยหรือรับทำวิทยานิพนธ์

ดังนั้นการพิจารณาเลือกใช้บริการรับทำวิจัยหรือรับทำวิทยานิพนธ์ จึงควรกระทำอย่างรอบคอบ ใจเย็น คำนึงถึงการติดต่อประสานงานกับผู้รับทำวิจัยหรือรับทำวิทยานิพนธ์ได้อย่างสะดวกเป็นสำคัญ

เราขอแนะนำบริการรับทำวิจัยหรือรับทำวิทยานิพนธ์ของเราให้ท่านพิจารณา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

  • รับทำวิจัย ระดับปริญญาตรี ทุกสถาบัน
  • รับทำวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท  ทุกสถาบัน
  • รับทำดุษฎีนิพนธ์ ระดับปริญญาเอก ทุกสถาบัน
  • วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เพื่อการวิจัยยอดนิยมอย่าง spss ด้วยสถิติขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง ตามที่ท่านกำหนดครับ
  • รับสร้างแบบสอบถามจากแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของท่าน
  • บริการรับกรอกข้อมูลแบบสอบถาม มากหรือน้อย สามารถคุยราคาต่อรองกันได้ครับ
  • รับเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ หรือเขียนบทคัดย่อภาษาไทย
  • บริการรับทำรายงานการศึกษาอิสระทั่วไป
   เพิ่มเพื่อน

   ติดต่อรับทำวิจัย

   092-4766638 คุณเฉลิมลาภ (อาจุ้ย)
   เปิดรับสาย 10.00-20.00 น. เท่านั้นนะครับ

   อีเมล์ : ichalermlarp@gmail.com
   LINE ID: @impressedu


คุณจะมั่นใจใช้บริการรับทำวิจัยหรือรับทำวิทยานิพนธ์ได้อย่างไร?

เราคือบริษัทฯรับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ และรับทำดุษฎีนิพนธ์ โดยจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯและมีที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง ไม่ใช่บริการที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต เพราะฉะนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่าเราเป็นมืออาชีพ ไม่ใช่มิจฉาชีพแน่นอน

ดังนั้น การที่ท่านเลือกใช้บริการรับทำวิจัยกับเรา ท่านจะได้รับประโยชน์ ดังนี้

คุยงานรู้เรื่อง สัมผัสได้ถึงความเป็นมืออาชีพ ส่งงานตรงเวลา!

ประสบการณ์มากกว่า 1,500 เล่ม และติดต่อกับลูกค้ามาเกินกว่า 8 ปี ทางเรามั่นใจว่ามีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เพียงพอกับการให้คำปรึกษากับทุกความสงสัยและสามารถอธิบายประเด็นที่ต้องแก้ไขเพื่อให้การทำวิจัยของท่านสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

การสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้ง่าย เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการรับทำวิจัยหรือรับทำวิทยานิพนธ์ เพราะการที่ลูกค้าสามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจตรงกัน เป็นสิ่งที่จะช่วยให้การดำเนินงานทุกขั้นตอน ง่ายขึ้น เนื่องเพราะหากท่านคุยงานกับผู้รับทำวิจัยที่ไม่เข้าใจหัวข้อวิจัยที่ท่านกำลังดำเนินการอยู่แล้ว จะส่งผลให้ท่านต้องเสียเวลาเปล่า โดยเฉพาะหากท่านเพิ่งเริ่มต้นการทำวิจัยเพียงไม่นาน แต่อยากหาผู้รับทำวิจัยที่เข้าใจท่านเป็นอย่างดี จึงสมควรที่จะหาผู้รับทำวิจัยหรือรับทำวิทยานิพนธ์ที่มีประสบการณ์ คุยงานรู้เรื่อง ไม่ใช้ภาษาหรือศัพท์เทคนิคเฉพาะ เพราะเนื่องจากลูกค้าทุกท่านต่างก็ต้องการผู้รับทำวิจัยที่สามารถอธิบายปัญหาต่างๆ ให้เข้าใจได้โดยง่าย เฉพาะการทำวิจัยและการคุยงานกับที่ปรึกษาวิจัยก็น่าปวดหัวเพียงพออยู่แล้ว หากท่านจะต้องมาเจอกับผู้รับทำวิจัยที่ใช้ภาษาสื่อสารที่เข้าใจยาก คุยแล้วรู้สึกไม่มั่นใจในความรู้ความสามารถ จะทำให้สถานการณ์ที่ท่านกำลังประสบ เลวร้ายมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุด ที่ท่านจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ หากจะว่าจ้างทำวิจัยหรือจ้างทำวิทยานิพนธ์กับบุคคลที่รับทำวิจัยหรือรับทำวิทยานิพนธ์ เนื่องจากท่านกำลังจะฝากชีวิตที่ท่านศึกษาเล่าเรียนมาตลอดช่วงระยะเวลาหลายปีไว้ในกำมือของผู้รับทำวิจัยหรือรับทำวิทยานิพนธ์ การจะพิจารณา เลือกเฟ้นผู้รับทำวิจัยหรือรับทำวิทยานิพนธ์ที่ดีที่สุด และเหมาะสมที่สุด ย่อมเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องนำมาตัดสินใจในการว่าจ้างทำวิจัยหรือจ้างทำวิทยานิพนธ์

ไม่เรียกเก็บมัดจำค่าจ้างทำวิจัยหรือค่าจ้างทำวิทยานิพนธ์จำนวนมากจนเกินไป

ผมไม่มั่นใจว่าทางผู้รับทำวิจัยท่านอื่น ๆ มีขั้นตอนการรับทำวิจัยหรือการขั้นตอนการรับชำระเงินค่าทำวิจัยอย่างไร แต่สำหรับทางบริษัทฯ ผมยึดถือหลักการไว้เนื้อเชื่อใจกับลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน ยุติธรรมกับลูกค้า และตรงไปตรงมา ดังนั้น เราจึงไม่เรียกเก็บมัดจำเกิน 30% ของค่าบริการทั้งหมด อีกทั้งเรายังส่งตัวอย่างงานให้ท่านได้เห็นเนื้อหางานที่ท่านว่าจ้างทำวิจัยทั้งหมดก่อน หลังจากที่ท่านเห็นเนื้อหางานวิจัยทั้งหมดแล้ว ท่านจึงชำระเงินส่วนที่คงเหลือทั้งหมด เพื่อขอรับไฟล์ต้นฉบับ นำไปปริ๊นส่งงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย

อาจกล่าวได้ว่า กระบวนการรับชำระเงินของทางบริษัทฯนั้น ไม่ได้เอารัดเปรียบลูกค้าผู้ว่าจ้างทำวิจัยแม้แต่น้อย เพราะเราแสดงความจริงใจโดยเก็บมัดจำเพื่อเริ่มงานทำวิจัยไม่สูงจนเกินไป อีกทั้งยังมีใบเสร็จรับเงินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องเพราะเราจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และมีการยื่นเสียภาษีอย่างถูกต้อง

ดังนั้น ท่านจึงมั่นใจได้ว่า การที่ท่านไว้วางใจว่าจ้างทำวิจัยหรือจ้างทำวิทยานิพนธ์กับทางเรานั้น ท่านจะได้รับความสะดวก และความสบายใจในการว่าจ้าง ว่าท่านจะไม่โดนโกงแน่นอน และหากเป็นไปได้ เพื่อพิสูจน์ข้อความที่ผมกล่าวไปทั้งหมดข้างต้น ท่านสามารถค้นหาและติดต่อสอบถามผู้รับทำวิจัยท่าน ๆ เพื่อเปรียบเทียบขั้นตอนการรับชำระเงินก่อนก็ได้นะครับ เพราะผมเชื่อมั่นว่าขั้นตอนการรับชำระค่าบริการของทางบริษัทฯผมนั้น มีความตรงไปตรงมา และเอื้อประโยชน์ต่อลูกค้าผู้ว่าจ้างมากที่สุดครับ

มีความจริงใจ ยินดีให้คำปรึกษาได้ ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่โยนภาระงาน

หากท่านกำลังมองหาผู้รับทำวิจัยที่เชี่ยวชาญในสาขานิเทศศาสตร์ ครุศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาสังคม และสาขาอื่น ๆ ผมสามารถให้คำปรึกษาได้ แม้ว่าบางสาขาผมและทีมงานในบริษัทฯ ไม่สามารถรับทำได้ แต่ก็จะให้คำแนะนำกับปัญหาของท่าน รวมถึงแนะนำแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม แม้ว่าท่านจะไม่ได้ใช้บริการกับทางเรา แต่หากท่านต้องการคำปรึกษาหรือต้องการคำแนะนำใดๆ ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับ

ทั้งนี้ หากท่านทำวิจัยบางส่วนมาด้วยตนเองแล้ว แต่จนแล้วจนรอด ไม่รู้จะทำบทถัดไปอย่างไร หรือติดขัดประการใดในการทำวิจัย ท่านสามารถส่งรายละเอียดเข้ามาให้ทางร้านพิจารณาก่อนได้ครับ

มีหลักฐานการรับเงินค่าจ้างทำวิจัยหรือค่าจ้างทำวิทยานิพนธ์

ทางเรามีใบเสร็จรับเงินส่งให้กับลูกค้าที่ว่าจ้างทำวิจัยทุกครั้ง ซึ่งจะแตกต่างจากผู้รับทำวิจัยท่านอื่นๆ ที่เป็นเพียงบุคคลธรรมดา ที่ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้กับท่านได้ แต่สำหรับทางเรานั้น ได้จดจัดตั้งเป็นบริษัทฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งลูกค้าทุกท่านจะสามารถไว้วางใจได้อย่างแท้จริง เมื่อท่านได้ใช้บริการกับนิติบุคคลที่จดจัดตั้งบริษัทฯขึ้นมา เพื่อดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เราถือว่าการดำเนินธุรกิจของเรา เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีความยุติธรรมกับลูกค้า รับเงินอย่างตรงไปตรงมา มีหลักฐานส่งมอบให้กับลูกค้าผู้ว่าจ้าง ไม่ใช่ฟรีแลนซ์อิสระที่รับงานทั่วไป ซึ่งอาจจะมิจฉาชีพที่กำลังหลอกลวงท่านอยู่

ดังนั้น การที่ท่านจะเลือกว่าจ้างผู้รับทำวิจัยท่านใดให้กับท่าน ทางเราแนะนำว่าควรตัดสินใจเลือกจากผู้รับทำวิจัยที่น่าเชื่อถือ มีประสบการณ์ คุยงานรู้เรื่อง สามารถส่งงานได้ตรงตามกำหนดเวลา ถามเร็วตอบเร็ว และมีหลักฐานการรับเงินชัดเจน ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ท่านป้องกันการโดนมิจฉาชีพหลอกลวงได้

ติดต่อได้ง่าย สามารถคุยงานและตอบกลับได้อย่างรวดเร็ว

ปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่จะนิยมติดต่อรับทำวิจัยผ่านช่องทางไลน์ (@impressedu) เป็นหลัก เนื่องเพราะเป็นช่องทางการสื่อสารที่สะดวก สามารถส่งไฟล์งานได้ง่าย ถ่ายรูปภาพเนื้อหางานวิจัยที่ต้องแก้ไข หรือต้องการสื่อสารเพื่อให้เข้าใจคอนเซ็ปท์ของหัวข้อวิจัยที่ต้องการทำก็ทำได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังสามารถส่งไฟล์คลิปเสียงหรือคลิปวีดีโอการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เพื่อให้ทางร้านถอดความ และนำเนื้อหาการคอมเม้นต์ของคณะกรรมการ นำมาแก้ไขเนื้อหางานวิจัย ก็เป็นไปได้อย่างง่ายดาย

ทางบริษัทฯ ตอบไลน์อย่างรวดเร็ว ใช้ระยะเวลาประเมินระยะเวลาที่ต้องใช้ในการแก้ไข ประเมินราคาค่าแก้ไข หรือแจ้งราคาค่าบริการ ล้วนแล้วแต่ตอบกลับได้อย่างรวดเร็ว โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตลอด ไม่ว่าจะเป็นช่องทางไลน์ อีเมล หรือมือถือ

ทุกช่องทาง สามารถติดต่อได้ตามที่ท่านสะดวก และเรายินดีให้บริการทุกท่านอย่างเท่าเทียม และมีรายละเอียดสำหรับการให้ท่านนำไปพิจารณา ประกอบการตัดสินใจว่าจ้างทำวิจัยหรือจ้างทำวิทยานิพนธ์

เพิ่มเพื่อน

ติดต่อรับทำวิจัย

092-4766638 คุณเฉลิมลาภ (อาจุ้ย)
เปิดรับสาย 10.00-20.00 น. เท่านั้นนะครับ

อีเมล์ : ichalermlarp@gmail.com
LINE ID: @impressedu


รับทำวิจัยรับทำวิจัยรับทำวิจัยรับทำวิจัยรับทำวิจัย

เพิ่มเพื่อน


รีวิวบางส่วนของลูกค้าที่เคยใช้บริการรับทำวิจัย

เพิ่มเพื่อน

โทรสอบถาม