การพิจารณาถึงความจำเป็นในการจ้างทำวิจัย  

การเอาท์ซอร์สการจ้างทำวิจัย หมายถึงการจ้างองค์กรหรือบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการวิจัยในนามของบริษัทหรือองค์กร สามารถทำได้ด้วยเหตุผลหลายประการ ได้แก่ :

  1. การเข้าถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน: การจ้างบุคคลภายนอกทำการวิจัยช่วยให้บริษัทและองค์กรต่างๆ สามารถเข้าถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่อาจไม่มีในองค์กร สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่ทำงานในตลาดเฉพาะกลุ่มหรืออุตสาหกรรมที่ต้องการความรู้เฉพาะด้าน
  2. ประหยัดค่าใช้จ่าย: การว่าจ้างบุคคลภายนอกทำการวิจัยสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการดูแลทีมวิจัยภายในองค์กรโดยเฉพาะ เนื่องจากการเอาท์ซอร์สช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด รวมทั้งหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างและการฝึกอบรมพนักงาน
  3. ประหยัดเวลา: การว่าจ้างบุคคลภายนอกทำการวิจัยยังช่วยประหยัดเวลาสำหรับบริษัทและองค์กรต่าง ๆ เนื่องจากผู้ให้บริการวิจัยภายนอกอาจมีทรัพยากรและความเชี่ยวชาญมากกว่าเพื่อทำการวิจัยได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  4. ความยืดหยุ่น: การวิจัยจากภายนอกช่วยให้บริษัทต่างๆ มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เนื่องจากสามารถจ้างผู้ให้บริการวิจัยจากภายนอกเป็นรายโครงการได้ ทำให้บริษัทต่างๆ สามารถปรับความพยายามในการวิจัยได้ตามต้องการ
  5. การรักษาความลับ: การเอาท์ซอร์สการวิจัยช่วยให้บริษัทสามารถรักษาความลับของกิจกรรมการวิจัยของตนได้ นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือมีกรรมสิทธิ์ และไม่ต้องการเปิดเผยรายละเอียดของการวิจัยภายในบริษัท

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าการว่าจ้างบุคคลภายนอกทำการวิจัยยังมีข้อจำกัดและข้อเสีย เช่น การสูญเสียการควบคุมกระบวนการวิจัย ปัญหาด้านคุณภาพที่อาจเกิดขึ้น และการขาดความเป็นเจ้าของในผลการวิจัยขั้นสุดท้าย เป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัทและองค์กรต่างๆ ในการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลดีและผลเสียของการจ้างทำการวิจัยก่อนที่จะตัดสินใจ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)