ป้ายกำกับ: การสื่อสารที่รับผิดชอบ

นักวิจัยมีหน้าที่เผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างมีจริยธรรม ซึ่งหมายความว่าพวกเขาต้องมีความโปร่งใสเกี่ยวกับวิธีการ ข้อมูล และการค้นพบ และต้องใช้มาตรการที่เหมาะส

การจ้างบริษัทวิจัยหรือนักวิจัยรายบุคคลเพื่อดำเนินการวิจัยไม่ได้รับประกันว่าการวิจัยจะ “ผ่าน” หรือได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ การวิจัยเป็นกระบวนกา

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!