คลังเก็บป้ายกำกับ: การแก้ไขแบบสอบถาม

แบบสอบถามต้องมีการแก้ไข ต้องทำอย่างไร มีผลกระทบส่วนอื่นของงานวิจัยไหม

การแก้ไขแบบสอบถามเป็นงานทั่วไปในการวิจัย และอาจมีความจำเป็นด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น เพื่อปรับปรุงความชัดเจนของคำถามหรือเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุในระหว่างการทดสอบนำร่อง

ต่อไปนี้คือขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้เมื่อแก้ไขแบบสอบถาม:

  1. ระบุเหตุผลในการแก้ไข: ระบุเหตุผลเฉพาะว่าทำไมต้องแก้ไขแบบสอบถาม อาจเป็นเพราะปัญหาที่ระบุในระหว่างการทดสอบนำร่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การวิจัย หรือข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม
  2. ทบทวนแบบสอบถาม: ตรวจทานแบบสอบถามอย่างละเอียดเพื่อระบุว่าคำถามใดจำเป็นต้องแก้ไขและทำไม ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการปรึกษากับนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญคนอื่น ๆ ในสาขานี้
  3. แก้ไขแบบสอบถาม: ทำการแก้ไขแบบสอบถามโดยเน้นประเด็นเฉพาะที่ระบุ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเรียบเรียงคำถามใหม่ เพิ่มหรือลบคำถาม หรือจัดลำดับแบบสอบถามใหม่
  4. ทดสอบแบบสอบถามที่แก้ไขแล้ว: เมื่อแก้ไขแบบสอบถามแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องทดสอบอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่ามีความชัดเจน เข้าใจได้ และแก้ไขปัญหาที่ระบุได้ ซึ่งสามารถทำได้โดยการทดสอบนำร่องกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเล็กๆ
  5. ประเมินผล: วิเคราะห์ผลการทดสอบนำร่องและประเมินประสิทธิภาพของการปรับเปลี่ยน สิ่งนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือไม่

สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาว่าการแก้ไขแบบสอบถามอาจมีผลกระทบต่อส่วนอื่นๆ ของการวิจัย ตัวอย่างเช่น หากการปรับเปลี่ยนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยอาจต้องประเมินขนาดตัวอย่าง วิธีการรวบรวมข้อมูล หรือแผนการวิเคราะห์ข้อมูลอีกครั้ง นอกจากนี้ หากการปรับเปลี่ยนส่งผลกระทบต่อระยะเวลาของการวิจัย อาจส่งผลกระทบต่องบประมาณและไทม์ไลน์โดยรวม

โดยสรุป การแก้ไขแบบสอบถามเป็นงานทั่วไปในการวิจัย และอาจมีความจำเป็นด้วยเหตุผลหลายประการ ผู้วิจัยควรระบุเหตุผลของการแก้ไข ทบทวนแบบสอบถาม แก้ไขแบบสอบถาม ทดสอบแบบสอบถามที่แก้ไข ประเมินผล และพิจารณานัยของส่วนอื่น ๆ ของการวิจัย นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องระลึกไว้เสมอว่าการแก้ไขแบบสอบถามอาจมีผลกระทบต่อส่วนอื่นๆ ของการวิจัย เช่น ขนาดกลุ่มตัวอย่าง วิธีการรวบรวมข้อมูล แผนการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนระยะเวลาและงบประมาณโดยรวม

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)