คลังเก็บป้ายกำกับ: ความเป็นมาและความสำคัญ

ความเป็นมาและความสำคัญ

ฉันจะเกริ่นนำเขียนความเป็นมาและความสำคัญของงานวิจัยอย่างไร

เมื่อแนะนำความเป็นมาและความสำคัญของงานวิจัยของคุณ สิ่งสำคัญคือต้องจัดเตรียมบริบทสำหรับผู้อ่านโดยให้ภาพรวมโดยย่อของสถานะปัจจุบันของความรู้ในสาขาและเน้นช่องว่างในการทำความเข้าใจว่างานวิจัยของคุณมีเป้าหมายเพื่อแก้ไข สิ่งนี้สามารถทำได้โดยการอภิปรายวรรณกรรม ทฤษฎี และการศึกษาก่อนหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องระบุคำถามหรือปัญหาการวิจัยที่ได้รับการแก้ไขอย่างชัดเจน และอธิบายว่าการศึกษาของคุณมีส่วนช่วยในสาขานี้อย่างไรโดยการเติมเต็มช่องว่างนี้ในความเข้าใจ สุดท้าย สิ่งสำคัญคือต้องอธิบายความหมายที่เป็นไปได้และการประยุกต์ใช้งานวิจัยของคุณทั้งในด้านวิชาการและสังคม

คุณควรให้ภาพรวมโดยย่อของวิธีการที่ใช้ในการวิจัยของคุณและผลลัพธ์ที่ได้รับ สิ่งนี้สามารถช่วยสร้างความน่าเชื่อถือของการศึกษาของคุณและให้ผู้อ่านเข้าใจถึงขอบเขตและทิศทางของการวิจัยโดยรวม

สิ่งสำคัญคือต้องชัดเจนและกระชับในการแนะนำตัว หลีกเลี่ยงภาษาทางเทคนิคหรือศัพท์เฉพาะที่อาจเข้าใจยากสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องหลีกเลี่ยงการกล่าวอ้างที่กว้างเกินไปหรือเกินจริงเกี่ยวกับความสำคัญของการวิจัยของคุณ

นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ในการจัดโครงสร้างบทนำในลักษณะที่เป็นเหตุเป็นผล โดยเริ่มจากแนวคิดที่กว้างที่สุดและจำกัดให้แคบลงเฉพาะคำถามหรือปัญหาการวิจัยที่เฉพาะเจาะจง

โดยสรุป การแนะนำการวิจัยที่ดีควร:

 • ให้ภาพรวมที่ชัดเจนและรัดกุมของสถานะปัจจุบันของความรู้ในสาขานี้
 • เน้นช่องว่างในการทำความเข้าใจว่างานวิจัยของคุณมีเป้าหมายเพื่อแก้ไข
 • ระบุคำถามหรือปัญหาการวิจัยให้ชัดเจน
 • อธิบายว่าการศึกษาของคุณมีส่วนช่วยในสาขานี้อย่างไร
 • ให้ภาพรวมโดยย่อของวิธีการที่ใช้และผลลัพธ์ที่ได้รับ
 • อธิบายความหมายที่เป็นไปได้และการประยุกต์ใช้งานวิจัยของคุณ
 • มีโครงสร้างในลักษณะที่เป็นเหตุเป็นผล
 • หลีกเลี่ยงภาษาทางเทคนิคหรือศัพท์แสงมากเกินไป
 • หลีกเลี่ยงการกล่าวอ้างกว้างเกินไปหรือเกินจริงเกี่ยวกับความสำคัญของการวิจัย

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

จะเริ่มต้นเขียนความเป็นมาและความสำคัญของงานวิจัยอย่างไร

 1. เริ่มต้นด้วยการให้บริบทสำหรับการวิจัยของคุณโดยทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในสาขานั้น สิ่งนี้จะช่วยกำหนดความต้องการในการศึกษาของคุณและแสดงความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับการวิจัยก่อนหน้านี้
 2. ระบุคำถามหรือปัญหาการวิจัยที่คุณกำลังตรวจสอบอย่างชัดเจน
 3. อธิบายว่าเหตุใดการวิจัยของคุณจึงมีความสำคัญโดยเน้นความหมายที่เป็นไปได้ของสิ่งที่คุณค้นพบสำหรับภาคสนามและต่อสังคม
 4. ให้ภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของสาขาวิชาและระบุช่องว่างในเอกสารที่มีอยู่ซึ่งการวิจัยของคุณมีเป้าหมายเพื่อเติมเต็ม
 5. ใช้ส่วนนี้เพื่อโน้มน้าวผู้อ่านของคุณว่างานวิจัยของคุณมีค่าควรแก่การดำเนินการโดยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสำคัญและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
 6. เจาะจงเกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะศึกษาและวิธีการที่คุณจะใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
 7. นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องกล่าวถึงข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นจากงานวิจัยของคุณ ซึ่งจะแสดงให้ผู้อ่านเห็นว่าคุณทราบถึงข้อจำกัดดังกล่าว และคุณได้พิจารณาถึงข้อจำกัดดังกล่าวในการออกแบบการวิจัยของคุณแล้ว
 8. สุดท้าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำนำของคุณระบุวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของการวิจัยของคุณอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านรู้ว่าพวกเขาคาดหวังว่าจะได้เรียนรู้อะไรจากการศึกษาของคุณ

สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเขียนความเป็นมาและความสำคัญของงานวิจัยของคุณเขียนไว้อย่างดีและมีการจัดระเบียบที่ดี เนื่องจากเป็นการกำหนดขั้นตอนสำหรับการค้นคว้าที่เหลือของคุณ ส่วนนี้ควรเขียนในลักษณะที่ง่ายสำหรับผู้อ่านที่จะเข้าใจ และควรให้ภาพรวมที่ชัดเจนและรัดกุมของงานวิจัยของคุณ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)