ป้ายกำกับ: แนวการแข่งขันของแบรนด์

Brand Positioning หรือ การวางตำแหน่งตราสินค้า เป็นเทคนิคทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพลักษณ์และการรับรู้ตราสินค้าที่เฉพาะเจาะจงในใจข

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!