ป้ายกำกับ: Error of Covariance

เมื่อปรับโมเดล SEM การตั้งค่าข้อผิดพลาดของความแปรปรวนร่วมอาจเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำให้มั่นใจว่าโมเดลเหมาะสมกับข้อมูลเป็นอย่างดี ต่อไปนี้เป็นข้อควรพิจา

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!