ป้ายกำกับ: การสะท้อนคิด

แผนการเรียนรู้ที่แก้ปัญหาในชั้นเรียนคือชุดของกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับความท้าทายเฉพาะที่ครูอาจเผชิญในห้องเรียน แผนเหล่านี้มักถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแ

แผนการเรียนรู้การพัฒนาวิชาชีพครูเป็นชุดของกลยุทธ์ที่สนับสนุนครูในการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อให้บริการนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น แผนเหล่านี้มักจะได้รับการอ

นี่คือตัวอย่างแผนการสอนสำหรับการสอนแนวคิดเรื่องความไม่เห็นแก่ตัวให้กับเด็กปฐมวัยผ่านการเล่าเรื่อง: ชื่อบทเรียน: การปฏิบัติที่ไม่เห็นแก่ตัว วัตถุประสงค

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!