ป้ายกำกับ: การสังเคราะห์วรรณกรรม

review literature หรือ การทบทวนวรรณกรรมเป็นกระบวนการในการระบุ ประเมิน และสังเคราะห์งานวิจัยที่มีอยู่ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง เป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนก

บทนำเป็นส่วนสำคัญของเรียงความเนื่องจากเป็นการกำหนดขั้นตอนสำหรับส่วนที่เหลือของบทความ ในบทนำ คุณควรจัดเตรียมการทบทวนวรรณกรรมและภูมิหลังเกี่ยวกับหัวข้อข

การทบทวนวรรณกรรมเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการวิจัย เนื่องจากจะช่วยให้คุณระบุและประเมินงานวิจัยที่มีอยู่ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ของคุณได้ การทบทวนวรรณกรรมอย่า

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!