ป้ายกำกับ: วิเคราะห์ผลการวิจัย

หากข้อมูลอายุในแบบสอบถามกรอกเป็นตัวเลข มีหลายสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อจัดการข้อมูลกลุ่มอายุก่อนนำไปวิเคราะห์ผลการวิจัย ดังนี้: สิ่งสำคัญคือต้องระลึกไ

ในบทที่ 5 ของการศึกษาวิจัย ซึ่งเป็นส่วนที่วิเคราะห์และตีความผลลัพธ์ สิ่งสำคัญคือต้องนำเสนอผลลัพธ์ในลักษณะที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน ซึ่งจะบอกเล่าเรื่องรา

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!