ป้ายกำกับ: สั่งสมประสบการณ์

นักวิจัยมักจะเลือกอาสาสมัครเพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มหรือประชากรเฉพาะ การศึกษาวิจัยอาจออกแบบเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ พฤติกรรม ทัศนคติ หรือประส

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!