สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการวิจัยระดับปริญญาเอก

ในบางจุดของการเดินทางเพื่อการศึกษาของคุณ คุณอาจตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก นี่เป็นภารกิจสำคัญที่ต้องใช้การวิจัยจำนวนมาก ในคู่มือนี้ เราจะพูดถึงสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการวิจัยระดับปริญญาเอก รวมถึงกระบวนการวิจัย ความสำคัญของการจัดระเบียบ และเคล็ดลับในการสร้างแรงจูงใจอยู่เสมอ

ทำความเข้าใจกับกระบวนการวิจัย

ก่อนที่จะลงลึกในรายละเอียดของการวิจัยระดับปริญญาเอก สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจกระบวนการวิจัย กระบวนการวิจัยเกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. การเลือกหัวข้อ: ขั้นตอนแรกในกระบวนการวิจัยคือการเลือกหัวข้อ นี่ควรเป็นหัวข้อที่คุณหลงใหลและยังไม่ได้รับการวิจัยอย่างกว้างขวาง
 2. ดำเนินการทบทวนวรรณกรรม: เมื่อคุณเลือกหัวข้อได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือดำเนินการทบทวนวรรณกรรม สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการทบทวนงานวิจัยที่มีอยู่ในหัวข้อของคุณเพื่อระบุช่องว่างในความรู้และคำถามการวิจัยที่อาจเกิดขึ้น
 3. การพัฒนาคำถามการวิจัย: จากการทบทวนวรรณกรรมของคุณ คุณจะพัฒนาคำถามการวิจัยที่การวิจัยของคุณต้องการคำตอบ คำถามนี้ควรเฉพาะเจาะจงและเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของคุณ
 4. การออกแบบงานวิจัยของคุณ: ขั้นตอนต่อไปคือการออกแบบงานวิจัยของคุณ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกวิธีการวิจัย การเลือกผู้เข้าร่วม และการกำหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
 5. การรวบรวมข้อมูล: เมื่อคุณออกแบบงานวิจัยของคุณแล้ว คุณจะรวบรวมข้อมูล ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์ การสำรวจ หรือการทดลอง
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล: หลังจากรวบรวมข้อมูลแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวิเคราะห์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้วิธีการทางสถิติเพื่อระบุรูปแบบและความสัมพันธ์ในข้อมูลของคุณ
 7. ข้อสรุป: จากการวิเคราะห์ของคุณ คุณจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคำถามการวิจัยของคุณ ข้อสรุปเหล่านี้ควรได้รับการสนับสนุนโดยข้อมูลของคุณและควรสนับสนุนความรู้ที่มีอยู่ในสาขาการศึกษาของคุณ

ความสำคัญของการอยู่อย่างมีระเบียบ

การวิจัยระดับปริญญาเอกต้องมีระเบียบเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จ ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับสำหรับการจัดระเบียบระหว่างการวิจัยของคุณ:

 1. สร้างแผนการวิจัย: ก่อนที่จะเริ่มการวิจัยของคุณ ให้สร้างแผนการวิจัยที่สรุปคำถามการวิจัย วิธีการ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และเทคนิคการวิเคราะห์
 2. ใช้ตัวจัดการการอ้างอิง: การติดตามแหล่งข้อมูลของคุณอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย ใช้ตัวจัดการการอ้างอิง เช่น Zotero หรือ EndNote เพื่อจัดระเบียบแหล่งข้อมูลและสร้างการอ้างอิงและบรรณานุกรมได้อย่างง่ายดาย
 3. จดบันทึกโดยละเอียด: ขณะที่คุณดำเนินการวิจัย ให้จดบันทึกโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ ผลลัพธ์ และข้อสรุปของคุณ สิ่งนี้จะทำให้การเขียนวิทยานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ของคุณง่ายขึ้น
 4. อยู่เหนือกำหนดเวลา: การวิจัยระดับปริญญาเอกเกี่ยวข้องกับกำหนดเวลามากมายตั้งแต่การส่งข้อเสนอทุนไปจนถึงการปกป้องวิทยานิพนธ์ของคุณ ใช้ปฏิทินหรือเครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อติดตามกำหนดเวลาเหล่านี้

เคล็ดลับในการรักษาแรงจูงใจ

การวิจัยระดับปริญญาเอกอาจเป็นการเดินทางที่ยาวนานและท้าทาย และการมีแรงบันดาลใจเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จ ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับในการสร้างแรงจูงใจระหว่างการวิจัยของคุณ:

 1. แบ่งงานวิจัยของคุณออกเป็นงานย่อยๆ แทนที่จะเน้นไปที่ความยิ่งใหญ่ของโครงการวิจัย ให้แยกย่อยออกเป็นงานที่เล็กลงและจัดการได้มากขึ้น
 2. เฉลิมฉลองความก้าวหน้าของคุณ: เฉลิมฉลองความสำเร็จของคุณไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใด สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจและจดจ่อกับเป้าหมายของคุณ
 3. เข้าร่วมกลุ่มสนับสนุน: การเข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนของเพื่อนนักศึกษาปริญญาเอกเป็นวิธีที่ดีในการสร้างแรงจูงใจและแบ่งปันเคล็ดลับและคำแนะนำ
 4. หยุดพัก: การหยุดพักเป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสุขภาพจิตและร่างกายของคุณในระหว่างการวิจัยของคุณ

บทสรุป

การวิจัยระดับปริญญาเอกเป็นงานที่สำคัญที่ต้องใช้การวิจัยจำนวนมาก การทำความเข้าใจกระบวนการวิจัย การจัดระเบียบ และรักษาแรงจูงใจเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จ การปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือนี้จะช่วยให้คุณติดตามและบรรลุเป้าหมายได้

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)