วิธีเขียนส่วนอภิปรายสำหรับงานวิจัยในชั้นเรียน

การเขียนงานวิจัยสำหรับชั้นเรียนอาจเป็นงานที่ท้าทาย และส่วนการอภิปรายมักถูกมองว่าเป็นหนึ่งในส่วนที่ยากที่สุด ในส่วนนี้ คุณต้องตีความผลการวิจัยของคุณและอธิบายความสำคัญในบริบทที่กว้างขึ้นของสาขาของคุณ ส่วนการอภิปรายที่เขียนอย่างดีสามารถช่วยให้คุณได้เกรดที่ดีและนำไปสู่ความรู้ในสาขาวิชาที่คุณเรียน ในบทความนี้ เราจะแนะนำคุณตลอดกระบวนการเขียนส่วนการอภิปรายสำหรับงานวิจัยในชั้นเรียน

เริ่มต้นด้วยบทสรุปสั้น ๆ ของการค้นพบหลักของคุณ

ขั้นตอนแรกในการเขียนส่วนการอภิปรายคือการให้ข้อมูลสรุปโดยย่อเกี่ยวกับสิ่งที่คุณค้นพบหลัก บทสรุปนี้ควรกระชับและตรงประเด็น โดยให้ภาพรวมของสิ่งที่คุณค้นพบในงานวิจัยของคุณ ไม่ควรรวมข้อมูลใหม่ใดๆ เนื่องจากอยู่ในส่วนผลลัพธ์

ตีความสิ่งที่คุณค้นพบ

เมื่อคุณได้สรุปสิ่งที่คุณค้นพบแล้ว คุณต้องตีความสิ่งเหล่านั้น สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการอธิบายว่าผลลัพธ์ของคุณหมายถึงอะไรและเหมาะสมกับบริบทที่กว้างขึ้นของฟิลด์ของคุณอย่างไร ในการทำเช่นนี้ คุณอาจต้องอ้างถึงการศึกษาอื่น ๆ ที่ดำเนินการในสาขาการวิจัยของคุณ นอกจากนี้ คุณควรอธิบายผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดหรือขัดแย้งกัน และหารือเกี่ยวกับเหตุผลที่เป็นไปได้สำหรับสิ่งเหล่านี้

อภิปรายผลการวิจัยของคุณ

ในส่วนการอภิปราย คุณต้องอธิบายความหมายของการวิจัยของคุณสำหรับสาขานี้ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการอภิปรายผลในทางปฏิบัติและเชิงทฤษฎีของสิ่งที่คุณค้นพบ และวิธีที่สิ่งเหล่านี้นำไปสู่ความรู้ในสาขาที่คุณศึกษา นอกจากนี้ คุณควรอธิบายข้อจำกัดใดๆ ของการศึกษาของคุณและแนะนำแนวทางสำหรับการวิจัยในอนาคต

พิจารณาการตีความ

สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาการตีความทางเลือกของสิ่งที่คุณค้นพบในส่วนการอภิปราย สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าคุณได้คิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับงานวิจัยของคุณและได้พิจารณามุมมองที่แตกต่างกัน คุณควรอธิบายว่าเหตุใดคุณจึงเลือกการตีความที่คุณมีและเหตุใดการตีความจึงเหมาะสมที่สุด

ทิ้งท้ายด้วยบทสรุป

สุดท้าย คุณควรสรุปส่วนการอภิปรายด้วยการสรุปประเด็นหลักของคุณ บทสรุปนี้ควรเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆ ของการอภิปรายของคุณเข้าด้วยกัน และให้คำชี้แจงที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสำคัญของการวิจัยของคุณ

โดยสรุปแล้ว การเขียนหัวข้ออภิปรายสำหรับงานวิจัยในชั้นเรียนเป็นงานที่ท้าทายแต่คุ้มค่า โดยทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในบทความนี้ คุณสามารถเขียนส่วนอภิปรายที่สื่อสารผลการวิจัยของคุณและผลที่ตามมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่าลืมเขียนให้ชัดเจน รัดกุม และครอบคลุม และให้หลักฐานสนับสนุนคำกล่าวอ้างของคุณ ด้วยทักษะเหล่านี้ คุณจะสามารถทำคะแนนสูงสุดในชั้นเรียนของคุณและมีส่วนร่วมในองค์ความรู้ในสาขาของคุณ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

Related posts:

ความสำคัญของการใช้หัวเรื่องและหัวข้อย่อยที่ชัดเจนและสื่อความหมายในการแนะนำบทความวิชาการเพื่อจัดระเบี...
บทบาทของการทบทวนวรรณกรรมในการเน้นย้ำถึงผลงานและข้อจำกัดของการวิจัยในหัวข้อก่อนหน้านี้
การทดสอบไคสแควร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS
ความสำคัญของการใช้น้ำเสียงและภาษาที่เหมาะสมในการแนะนำวิทยานิพนธ์
11 วิธีในการทำให้การวิจัยเชิงทดลอง ของคุณมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ดังนี้
10 ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการเขียนวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จ
เคล็ดลับที่จะทำให้คุณเป็นกูรูในการใช้ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สำรวจการใช้ทฤษฎีพื้นฐานในการวิจัยเชิงคุณภาพ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!