การเขียนวัตถุประสงค์วิทยานิพนธ์ที่ชัดเจนและรัดกุม

วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์คือเป้าหมายหรือผลลัพธ์เฉพาะที่การวิจัยมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุ ควรกำหนดไว้อย่างชัดเจนและรัดกุม และควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และคำชี้แจงปัญหาของการศึกษา เคล็ดลับในการเขียนวัตถุประสงค์วิทยานิพนธ์ที่ชัดเจนและรัดกุมมีดังนี้

1. ใช้ภาษาที่เฉพาะเจาะจงและนำไปใช้ได้จริง: วัตถุประสงค์ควรมีความเฉพาะเจาะจงและควรระบุอย่างชัดเจนว่าการวิจัยมีเป้าหมายเพื่อบรรลุผลใด หลีกเลี่ยงการใช้คำที่คลุมเครือหรือคำทั่วไป และเน้นการใช้ภาษาที่นำไปใช้ได้จริงซึ่งอธิบายถึงผลลัพธ์เฉพาะของการวิจัย

2. จำกัดจำนวนของวัตถุประสงค์: โดยทั่วไปแล้ว เป็นการดีที่สุดที่จะจำกัดจำนวนของวัตถุประสงค์ให้มีจำนวนน้อยและสามารถจัดการได้ สิ่งนี้ช่วยให้โฟกัสของการวิจัยชัดเจนและหลีกเลี่ยงการพยายามบรรลุเป้าหมายมากเกินไปในคราวเดียว

3. ใช้กรอบงาน SMART: กรอบงาน SMART เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการกำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและบรรลุผลได้ ตัวอักษรใน SMART หมายถึงเฉพาะเจาะจง วัดผลได้ เกี่ยวข้อง และจำกัดเวลา การใช้เฟรมเวิร์กนี้สามารถช่วยให้แน่ใจว่าวัตถุประสงค์นั้นชัดเจนและบรรลุผลสำเร็จ

4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัตถุประสงค์สอดคล้องกับคำชี้แจงปัญหา: วัตถุประสงค์ควรสอดคล้องกับคำชี้แจงปัญหาและควรช่วยแก้ไขช่องว่างในเอกสารที่การวิจัยมีเป้าหมายเพื่อเติมเต็ม

โดยรวมแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องใช้เวลาในการสร้างวัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์ที่ชัดเจนและรัดกุม ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจง วัดผลได้ บรรลุผลได้ มีความเกี่ยวข้อง และมีกำหนดเวลา การทำเช่นนี้จะช่วยให้โฟกัสของการวิจัยชัดเจนและจะทำให้ประเมินความสำเร็จของการศึกษาได้ง่ายขึ้น

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)