การเขียนส่วนการอภิปรายการวิจัย

เคล็ดลับในการเขียนส่วนอภิปรายสำหรับบทความวิจัยของคุณ

เมื่อเขียนบทความวิจัย ส่วนการอภิปรายเป็นที่ที่คุณตีความและอธิบายสิ่งที่คุณค้นพบ อภิปรายความหมายโดยนัย และเชื่อมโยงกับวรรณกรรมที่มีอยู่ ส่วนการอภิปรายที่เขียนอย่างดีสามารถทำให้งานวิจัยของคุณมีผลกระทบมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการได้รับการเผยแพร่ ในบทความนี้ เราจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเขียนส่วนอภิปรายที่มีประสิทธิภาพสำหรับบทความวิจัยของคุณ

1. เริ่มต้นด้วยบทสรุปของสิ่งที่คุณค้นพบ

ขั้นตอนแรกในการเขียนส่วนการอภิปรายคือการให้ข้อมูลสรุปที่กระชับเกี่ยวกับสิ่งที่คุณค้นพบ ซึ่งควรรวมถึงผลลัพธ์หลักจากการวิจัยของคุณและแนวโน้มหรือรูปแบบที่สำคัญใดๆ ที่เกิดขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ภาษาที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาซึ่งผู้อ่านที่อาจไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในสายงานของคุณเข้าใจได้ง่าย

2. ตีความสิ่งที่คุณค้นพบ

หลังจากสรุปสิ่งที่คุณค้นพบแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องตีความความหมายของสิ่งเหล่านั้น นี่คือที่ที่คุณอธิบายความสำคัญของผลลัพธ์ของคุณและหารือเกี่ยวกับความหมายที่มีต่อสาขาของคุณ อย่าลืมอ้างอิงวรรณกรรมที่มีอยู่เพื่อให้บริบทสำหรับการตีความของคุณ

3. อภิปรายข้อจำกัดและทิศทางในอนาคต

ไม่มีการวิจัยใดที่สมบูรณ์แบบ และสิ่งสำคัญคือต้องรับทราบข้อจำกัดหรือจุดอ่อนใดๆ ในการศึกษาของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงปัญหาเกี่ยวกับขนาดตัวอย่าง วิธีการ หรือการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ นอกจากนี้ คุณควรหารือถึงลู่ทางที่เป็นไปได้สำหรับการวิจัยในอนาคตที่สามารถต่อยอดจากสิ่งที่คุณค้นพบและแก้ไขข้อจำกัดใดๆ

4. เชื่อมต่อกับวรรณคดีที่มีอยู่

เมื่อเขียนส่วนการอภิปราย อย่าลืมอ้างอิงวรรณกรรมที่มีอยู่และเชื่อมโยงสิ่งที่คุณค้นพบกับการวิจัยก่อนหน้านี้ สิ่งนี้จะช่วยสร้างความสำคัญของงานของคุณและแสดงให้เห็นว่ามันมีส่วนช่วยในฟิลด์นี้อย่างไร อย่างไรก็ตาม ระวังอย่าสรุปงานวรรณกรรมที่มีอยู่เพียงอย่างเดียว ให้เน้นไปที่การค้นพบของคุณเพิ่มเติมหรือท้าทายทฤษฎีและการวิจัยที่มีอยู่

5. หลีกเลี่ยงการตีความเกินจริง

แม้ว่าการให้การตีความสิ่งที่คุณค้นพบเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งสำคัญคือต้องหลีกเลี่ยงการตีความมากเกินไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยึดตามที่ข้อมูลของคุณแสดงจริง แทนที่จะสร้างภาพรวมกว้างๆ หรือการกล่าวอ้างที่ไม่สนับสนุน

6. พิจารณาคำอธิบายทางเลือก

สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาคำอธิบายทางเลือกสำหรับสิ่งที่คุณค้นพบ ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าการตีความของคุณถูกต้อง ไม่ใช่แค่ผลจากอคติหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความสับสน พิจารณาข้อจำกัดหรือจุดอ่อนในการศึกษาของคุณที่สามารถแก้ไขได้ในการวิจัยในอนาคต

7. ใช้ภาษาที่ชัดเจนและกระชับ

เมื่อเขียนส่วนการอภิปราย สิ่งสำคัญคือต้องใช้ภาษาที่ชัดเจนและรัดกุมซึ่งผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่าย หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์แสงหรือคำศัพท์ทางเทคนิคที่อาจไม่คุ้นเคยสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ คุณต้องใช้คำกริยาที่ชัดเจนและชัดเจนเพื่อสื่อความหมายของคุณอย่างชัดเจน

8. จบด้วยบทสรุปที่หนักแน่น

บทสรุปของส่วนการอภิปรายของคุณควรสรุปประเด็นหลักของการตีความของคุณและระบุข้อความที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสำคัญของสิ่งที่คุณค้นพบ สิ่งนี้ช่วยให้แน่ใจว่าผู้อ่านมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสำคัญของงานวิจัยของคุณ

9. คำถามที่พบบ่อย

 1. จุดประสงค์ของส่วนการอภิปรายในบทความวิจัยคืออะไร?
  จุดประสงค์ของส่วนการอภิปรายคือเพื่อตีความและอธิบายสิ่งที่คุณค้นพบ อภิปรายความหมาย และเชื่อมโยงกับวรรณกรรมที่มีอยู่
 2. ฉันจะเริ่มส่วนการอภิปรายของบทความวิจัยของฉันได้อย่างไร
  เริ่มต้นด้วยการให้ข้อมูลสรุปสั้นๆ ของสิ่งที่คุณค้นพบ จากนั้นจึงไปยังการตีความความหมาย
 3. ฉันควรรวมอะไรไว้ในส่วนการอภิปรายของบทความวิจัยของฉัน
  ส่วนการอภิปรายควรมีการตีความสิ่งที่คุณค้นพบ การอภิปรายเกี่ยวกับข้อจำกัดและทิศทางในอนาคต ความเชื่อมโยงกับวรรณกรรมที่มีอยู่ และข้อสรุปที่ชัดเจน
 4. ฉันจะหลีกเลี่ยงการตีความสิ่งที่ฉันค้นพบในส่วนการอภิปรายมากเกินไปได้อย่างไร
  ยึดตามที่ข้อมูลของคุณแสดงจริงและหลีกเลี่ยงการกล่าวอ้างที่ไม่สนับสนุนหรือพูดกว้างๆ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)