ขั้นตอนการระบุความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานด้ก่อนลงฐานข้อมูล TDC

ขั้นตอนการระบุความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานด้วยการจัดทำลายน้ำ ก่อนลงฐานข้อมูล TDC (ThaiLIS Digital Collection)

การจัดทำลายน้ำเป็นเทคนิคหนึ่งที่สามารถใช้เพื่อระบุความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของผลงานก่อนที่จะเข้าสู่ฐานข้อมูลของ TDC หลักเกณฑ์ทั่วไปบางประการสำหรับการใส่ลายน้ำในงานของคุณมีดังนี้

  1. สร้างลายน้ำเฉพาะ: ลายน้ำเป็นเครื่องหมายที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นซึ่งฝังอยู่ในภาพดิจิทัล วิดีโอ หรือเสียง เพื่อระบุเจ้าของลิขสิทธิ์ของผลงาน ลายน้ำสามารถสร้างได้โดยใช้ซอฟต์แวร์พิเศษหรือบริการออนไลน์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ชื่อของคุณ ชื่อผลงานของคุณ และวันที่เผยแพร่ในลายน้ำ เพื่อทำให้ไม่ซ้ำใครและระบุได้ง่าย
  2. ฝังลายน้ำในชิ้นงาน: เมื่อสร้างลายน้ำแล้ว จะต้องฝังลงในผลงานด้วยวิธีที่ไม่สามารถลบออกได้ง่ายๆ ซึ่งสามารถทำได้โดยการเพิ่มลายน้ำเป็นข้อความหรือรูปภาพที่มองเห็นได้ในผลงาน หรือโดยการฝังลงในข้อมูลเมตาของไฟล์ คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือออนไลน์เพื่อฝังลายน้ำลงในงาน
  3. บันทึกสำเนาของงานที่มีลายน้ำ: สิ่งสำคัญคือต้องเก็บสำเนาของงานที่มีลายน้ำไว้เพื่อบันทึกของคุณเอง ในกรณีที่ไฟล์ต้นฉบับสูญหายหรือลายน้ำถูกลบออก
  4. ส่งงานที่มีลายน้ำไปยังฐานข้อมูล TDC: สุดท้าย ส่งงานที่มีลายน้ำไปยังฐานข้อมูล TDC พร้อมด้วยข้อมูลเมตาที่จำเป็น เช่น คำหลัก บทคัดย่อ และวันที่ตีพิมพ์ สิ่งนี้จะช่วยให้ฐานข้อมูล TDC เข้าใจเนื้อหาของงานของคุณ และทำให้ผู้อ่านที่มีศักยภาพสามารถค้นพบมันได้มากขึ้น

โปรดทราบว่าฐานข้อมูล TDC อาจมีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับลายน้ำ เช่น ขนาดและตำแหน่งของลายน้ำ ดังนั้น ทางที่ดีควรศึกษาหลักเกณฑ์ของฐานข้อมูลก่อนส่งงานของคุณ นอกจากนี้ คุณควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศของคุณ ลายน้ำไม่ได้ใช้แทนการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย แต่เป็นเพียงมาตรการเพิ่มเติมในการปกป้องผลงานของคุณ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)