กลัวการใช้ SPSS

ความกลัวของมืออาชีพที่ใช้ spss เพื่อวิเคราะห์แบบสอบถาม

ต่อไปนี้เป็นความกลัวบางประการที่มืออาชีพอาจมีเมื่อใช้ SPSS เพื่อวิเคราะห์แบบสอบถาม:

1. ความกลัวที่จะทำผิดพลาด

การวิเคราะห์ข้อมูลอาจซับซ้อนและมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อผิดพลาดอยู่เสมอ มืออาชีพอาจกลัวที่จะทำผิดพลาดในการวิเคราะห์และผลที่ตามมาจากความผิดพลาดเหล่านั้น

2. กลัวไม่เข้าใจผลลัพธ์

SPSS สามารถสร้างผลลัพธ์จำนวนมากและตีความได้ยาก ผู้เชี่ยวชาญอาจกลัวว่าจะไม่เข้าใจผลลัพธ์และไม่สามารถตีความและรายงานผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้อง

3. กลัวไม่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์

หากมืออาชีพไม่คุ้นเคยกับ SPSS พวกเขาอาจกลัวว่าจะไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล

4. ความกลัวที่จะใช้การทดสอบทางสถิติที่ไม่ถูกต้อง

การเลือกการทดสอบทางสถิติที่เหมาะสมมีความสำคัญต่อการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้อง ผู้เชี่ยวชาญอาจกลัวว่าจะใช้การทดสอบทางสถิติที่ไม่ถูกต้องและให้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง

5. ความกลัวที่จะดำเนินการไม่ทันตามกำหนด

การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานอาจใช้เวลานาน และมืออาชีพอาจกลัวว่าจะไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดเวลาหรือส่งผลลัพธ์ได้ทันท่วงที

6. ความกลัวที่จะไม่สามารถสื่อสารผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มืออาชีพอาจกลัวว่าจะไม่สามารถสื่อสารผลลัพธ์การวิเคราะห์ของตนให้กับลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ความกลัวที่จะไม่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึก

ผู้เชี่ยวชาญอาจกลัวว่าจะไม่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกหรือคำแนะนำตามผลการวิเคราะห์ของตนได้

8. กลัวว่าจะจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่ไม่ได้

หากมืออาชีพทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ พวกเขาอาจกลัวว่าจะไม่สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล

9. ความกลัวที่จะไม่สามารถจัดการกับการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนได้

หากผู้เชี่ยวชาญถูกขอให้ทำการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน พวกเขาอาจกลัวว่าจะไม่สามารถจัดการกับความซับซ้อนของการวิเคราะห์ได้

10. ความกลัวที่จะไม่สามารถจัดการกับลูกค้าที่ยากได้

มืออาชีพอาจกลัวว่าจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้าที่เข้าใจยากได้

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)